CLIMATE CHARTS

Aepto. Antonio Narino, Colombia

Latitude: 1.42 Longitude: -77.27

Aepto. Antonio Narino, Colombia Temperature Chart Daily average maximum and minimum temperatures for Aepto. Antonio Narino, Colombia Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec High & Low Temperature °F  °C -30 -34.4 -20 -28.9 -10 -23.3 0 -17.8 10 -12.2 20 -6.7 30 -1.1 40 4.4 50 10.0 60 15.6 70 21.1 80 26.7 90 32.2 100 37.8 110 43.3 Aepto. Antonio Narino, Colombia Precipitation Chart Precipitation chart for Aepto. Antonio Narino, Colombia Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Precipitation In. Cm. 0.00 0.00 0.10 0.25 0.20 0.51 0.30 0.76 0.40 1.02 0.50 1.27 0.60 1.52 0.70 1.78 0.80 2.03 0.90 2.29 1.00 2.54 Daylight Chart for Aepto. Antonio Narino, Colombia Daylight chart for Aepto. Antonio Narino, Colombia. Latitude 1.4. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Sunrise/Sunset Daylight NOON NOON 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 2 16 4 18 6 20 8 22 10 24 12

Monthly Data Table for Aepto. Antonio Narino, Colombia

Imperial Units
Statistic Units Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Maximum Temperature °F 74.48 74.84 75.02 74.66 75.20 76.28 77.00 77.54 77.36 74.48 73.04 73.40
Minimum Temperature °F 56.12 55.94 56.66 56.66 55.40 55.58 55.94 55.22 55.76 55.94 56.30 55.76
Precipitation in. 3.43 4.09 4.02 6.26 5.04 2.44 1.06 1.26 2.48 6.81 6.97 5.47

Metric Units
Statistic Units Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Maximum Temperature °C 23.60 23.80 23.90 23.70 24.00 24.60 25.00 25.30 25.20 23.60 22.80 23.00
Minimum Temperature °C 13.40 13.30 13.70 13.70 13.00 13.10 13.30 12.90 13.20 13.30 13.50 13.20
Precipitation cm. 8.70 10.40 10.20 15.90 12.80 6.20 2.70 3.20 6.30 17.30 17.70 13.90